Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Η ψήφος στη «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι το κλειδί για να δυναμώσει η λαϊκή πίεση και αντεπίθεση

Πλαίσιο στόχων πάλης
Για την Περιφέρεια Αττικής προτείνουμε ένα πλαίσιο στόχων πάλης, που υλοποιείται ως μέτωπο αντίστασης με τα ποσά που υπάρχουν, και με κόστος που βαραίνει αυτούς που κέρδισαν, τα τμήματα της πλουτοκρατίας.

1. Αναβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής σε εργατογειτονιές και την ύπαιθρο με δημιουργία και ενίσχυση δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και πολιτιστικών κέντρων.

2. Ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών, που θα υλοποιεί τα αναγκαία δημόσια έργα υποδομής (νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές μεταφοράς κ.λπ.) και θα εφαρμόζει πολιτική ανάπτυξης της λαϊκής στέγης με στεγαστικά προγράμματα, τα οποία θα καλύπτουν τις βασικές λαϊκές ανάγκες (ιδιαίτερη μέριμνα για τα νέα ζευγάρια με ειδικά, πιο ευνοϊκά, προγράμματα). Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων και μέτρα άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων μετά από ένα σεισμό.

3. Αγώνας και κοινός στόχος να κατοχυρωθούν επικοινωνία - ενέργεια - μεταφορές ως κοινωνικές υπηρεσίες. Κατάργηση όλων των διοδίων. Συνολικά ενιαίους αποκλειστικούς φορείς στους τομείς στρατηγικής σημασίας που θα αποτελούν λαϊκή περιουσία και θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.

4. Μετατροπή σε δημόσια περιουσία όλων των μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων στα βουνά και τα δάση. Συγκρότηση ενιαίου δημόσιου φορέα προστασίας της δασικής περιουσίας. Αναδάσωση καμένων εκτάσεων, προστασία και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, που συμβάλουν στη συγκράτηση των νερών και τον εμπλουτισμό των υδροφορέων, καθώς και την παραγωγή ξύλου και των προϊόντων του. Μετατροπή σε δημόσια περιουσία των ακτών και ελεύθερων χώρων.

5. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων και αποκλειστικά κρατική και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων που θα αφορά την έρευνα, την προστασία και την αξιοποίησή τους συνολικά στη χώρα και κατά υδατικά διαμερίσματα, στον αντίποδα των σχεδίων ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και των οδηγιών απελευθέρωσης της ΕΕ. Κατοχύρωση των υδάτινων πόρων ως λαϊκή περιουσία.

6. Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από ενιαίο κρατικό φορέα, με προτεραιότητες την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, την επιλογή κατάλληλου μίγματος σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας, την κατάλληλη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών, με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες. Οχι στην ιδιωτικοποίηση τομέων του ΕΣΔΚΝΑ.

7. Προστασία ελεύθερων χώρων από την τσιμεντοποίηση, των ποταμών, λιμνών, θαλασσών από τη βιομηχανική ρύπανση και των παραλίων από τα φερτά υλικά. Δίκτυα όμβριων υδάτων στις πόλεις και συντήρησή τους.

8. Διάθεση δημόσιων πόρων για την άμεση ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος, πανελλαδικά και στην Αττική, και σε επίπεδο δευτεροβάθμιου (βιολογικού) ή και τριτοβάθμιου καθαρισμού (πρόσθετη φυσικοχημική επεξεργασία της εκροής). Ανάληψη του αντικειμένου, μαζί με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Αττικής, από ενιαίο δημόσιο φορέα. Υποχρέωση των βιομηχανιών να προχωρούν σε πλήρη επεξεργασία των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων τους, με την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και την επιβολή ουσιαστικών και άμεσων κυρώσεων.

Ο λαϊκός αγώνας αλλάζει τους συσχετισμούς
Τα παραπάνω εντάσσονται στο λαϊκό αγώνα που αλλάζει συσχετισμούς και κατευθύνεται στη λαϊκή εξουσία - οικονομία. Λαϊκή κατάκτηση είναι η μετατροπή των αναπτυξιακών πηγών και των πηγών πλούτου σε κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στη γη, στις πρώτες ύλες και στις πηγές ενέργειας, στα έργα υποδομής.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας θα μπορέσει να υπάρξει επιστημονικός, κεντρικός, πανεθνικός σχεδιασμός με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία. Θα υπάρξει πανελλαδικό σχέδιο ανάπτυξης που θα στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας και των βασικών κλάδων της οικονομίας, στην κατοχύρωση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων με την πλήρη κατάργηση της εμπορευματοποίησής τους.

Κεντρικό σχέδιο ανάπτυξης που μπορεί να διασφαλίσει συνδυασμένα τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας στη σταθερή πλήρη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, στη στέγαση, στην ύδρευση, στην ηλεκτροδότηση, στη θέρμανση, στη μετακίνηση - μεταφορά, στην επικοινωνία των εργαζομένων.

Σχέδιο που θα δώσει ώθηση στους κλάδους της μεταποίησης και της αγροτικής παραγωγής σε κάθε περιφέρεια, απελευθερώνοντας τις ανεξάντλητες παραγωγικές δυνάμεις που υπάρχουν. Θα διασφαλίσει επίσης τους αναγκαίους πόρους, για να υπάρξει αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου