Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

18/03/14
Προς: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοιν: Δήμαρχο Σαρωνικού
 


Θέμα προς Δημοτικό Συμβούλιο: «Ενημέρωση σχετικά με το Γυμνάσιο Σαρωνίδας»

Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου
Κύριε Δήμαρχε,

Θέτω υπ’ όψιν σας δύο σοβαρά ερωτήματα, στα οποία θα ήθελα απάντηση στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρώτον

Στη Συνέλευση Γονέων του Γυμνασίου Σαρωνίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/3 ημέρα Τετάρτη, ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς ότι πρόκειται να γίνει αίθουσα στο μπαλκόνι του σπιτιού στο οποίο στεγάζεται το Γυμνάσιο με ενοίκιο 3500 ευρώ και ότι όλα θα γίνουν νόμιμα όπως του είπαν. Αναφέρθηκε δε από τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων ότι το όλο εγχείρημα θα γίνει από δωρεά. Ρωτάμε:

Τι θεωρείται «νόμιμο»: α) ότι θα βγει κανονική άδεια για να κτιστεί επιπλέον δωμάτιο; Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι έχει περιθώριο από το συντελεστή και ότι θα γίνει στατική μελέτη εγκεκριμένη από την πολεοδομία. Ή β) ότι πρόκειται για τακτοποίηση αυθαιρέτου; Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για αυθαιρεσία που μπορεί να συνοδεύεται από ιδιωτική μελέτη μηχανικού και «τακτοποιείται» με τους γνωστούς τρόπους… Στο σενάριο αυτό ωστόσο δεν πρέπει να αγνοούμε ότι πρόκειται για σχολική χρήση και ως εκ τούτου ως παράταξη έχουμε σοβαρή απαίτηση όλα να γίνουν με προσοχή, με προσφυγή σε αρμόδιο κρατικό φορέα και όχι με ιδιωτικές στατικές μελέτες.

Δεύτερον

Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του σχολείου στη Σαρωνίδα είχε ξεκαθαριστεί ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά ο χαρακτηρισμός ενός χώρου από κοινόχρηστο σε σχολικό, αλλά η αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων. Είχε επίσης τονιστεί ότι το όλο θέμα δεν συνδέεται με τις υφιστάμενες χρήσεις γης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την Συνέλευση Γονέων του Γυμνασίου Σαρωνίδας, ο Σύλλογος ενημερώθηκε ότι μέσω της μελέτης χρήσεων γης θα χωροθετηθούν τα υπάρχοντα ρέματα στο βουνό σε μικρότερη κλίμακα και θα χαρακτηριστούν οι παραρεμάτιες περιοχές ως κοινόχρηστοι χώροι, ρωτάμε: α) τι έγινε τελικά με την αναδιάταξη των κοινοχρήστων, β) γνωρίζετε κάτι σχετικά με την ύπαρξη παρόμοιων σχεδίων και αν ναι, γιατί δεν ενημερωθήκαμε εγκαίρως ώστε να τοποθετηθούμε και να αποφασίσουμε επίσημα και υπεύθυνα, πριν αυτά φθάσουν στους γονείς με αυτό τον τρόπο, γ) γιατί εμπλέκεται εκ νέου το μη συναφές θέμα των χρήσεων γης με το σχολείο;

Γιώργος Μπιθυμήτρης

Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Σαρωνικού