Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4/2/2011


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου (Παρασκευή 4/2, 17:30) είναι τα εξής:


1. Ενημέρωση σχετικά με την απογραφή κτιρίων και πληθυσμού του 2011.
2. Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία πλειστηριασμού δύο οικοπέδων αξίας 1.400.000 € του τέως Δήμου Αναβύσσου.
3. Λήψη απόφασης ένταξης του έργου «Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων» στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
4. Λήψη απόφασης ένταξης αποπληρωμής του έργου « Κατασκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων» στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
5. Λήψη απόφασης προσφυγής κατά της υπ. αριθμ. 16586/16-12-2010 απόφασης ανάκλησης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής περί «Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΦΕΚ 60Δ/06 περιοχής Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου».
6. Λήψη απόφασης περί αλλαγής διευθύνουσας υπηρεσίας και μεταφοράς φακέλων των μελετών και των έργων του τέως Δήμου Αναβύσσου και των τέως Κοινοτήτων Π. Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού.
7. Έγκριση γενομένων δαπανών.
8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού.
9. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Σαρωνικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.
10. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού.(άρθρο 36, παρ.3 Ν.3584/07).
11. Λήψη απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά.
12. Λήψη απόφασης επί πρότασης της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου περί μεταφοράς έδρας της Υπηρεσιακής Μονάδας Αλλοδαπών του Δήμου Σαρωνικού, στην Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου.
13. Λήψη απόφασης επιλογή τράπεζας, στην οποία θα μεταφερθούν τα χρηματικά υπόλοιπα των λογαριασμών που θα καταργηθούν, των συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων που αποτελούν το Δήμο Σαρωνικού.
14. Λήψη απόφασης επί αίτησης εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Θορικό ολιστικές διαχειριστικές υπηρεσίες ΕΠΕ» περί « Δημιουργία ιδιωτικής κλινικής, λειτουργία κέντρου φυσικής αποκατάστασης κ.λπ.» στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά.
15. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας
16. Λήψη απόφασης διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου