Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 17/2011


1. Λήψη απόφασης ένταξης αποπληρωμής του έργου “Κατασκευή 4ου Δημοτικού Συμβουλίου Καλυβίων” στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
3. Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ άρθρα 28 και 46) για το έτος 2011:
4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών του Π.Δ. 28/80.
5. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ. 14 του Π.Δ. 28/80).
6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).
7. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκποιούμενων Ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270?1981 και άρθρα 194 – 199 Ν. 3463/2006).
8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ.
9. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ.
10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406?83, παρ. 8 άρθρου 7 του Ν. 2307/95).
11. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν αξία (παρ. 6 του άρθρου 199 Ν. 346/2006).
12. Λήψη απόφασης περί διαχείρισης Αμφιθεάτρου Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου σαρωνικού.
13. Ορθή επανάληψη της αρ. 25/2011 απόφασης Δ.Σ. περί “Λήψης απόφασης Διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου