Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ


Η παράταξή μας έχει πάρει σαφή θέση στο πρόσφατο παρελθόν σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και το κόστος που αυτή συνεπάγεται. Το ζητούμενο είναι η ασφαλής και δωρεάν μεταφορά των μαθητών να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις για τους δήμους και κατ’ επέκταση για τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση μέσω εγκυκλίου του αρμόδιου υπουργείου έχει ήδη διαμορφωμένη αντίληψη για το ποιος θα πληρώσει, αφού αναγνωρίζει ότι  ευθύνη του κράτους είναι να καλύψει ένα μόνο μέρος της δαπάνης. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από τους ίδιους τους δήμους, ενώ στόχος είναι στο άμεσο μέλλον να μεταφερθεί πλήρως το κόστος στους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Επειδή δεν επιθυμούμε να διευκολύνουμε την πολιτική της κυβέρνησης και στόχος μας παραμένει η δωρεάν μετακίνηση μαθητών από δημόσιο ενιαίο φορέα συγκοινωνιών – που εξάλλου θα αποτελούσε μία πολύ πιο οικονομική λύση συγκριτικά με τις δεκάδες συμβάσεις που θα υπογραφούν με ιδιώτες παρόχους του μεταφορικού έργου – καταψηφίζουμε την πρόταση της δημοτικής αρχής να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός με πρόβλεψη κονδυλίου για τη σχετική αρμοδιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου